Wednesday, September 23, 2009

சகல கலா வல்லவனே. . . . .படிக்குப் பாதிக்கு மேல்
பம்மல் K சம்பந்தம் !!
இதர சில பகுதிகள்
இந்தித் திரைக்கே சொந்தம் !!

”நம்மவர்” செய்ததில்
நாலில் ஒரு பங்கு

நடிப்பில் செய்யவில்லை
நண்பர் அக்‌ஷய் குமார் !!
நடிப்பு ரொம்ப சுமார் !!

செம்மை யில்லா
சென்னைத் தமிழை
செம்மையாய்ப் பேசி

முதல் காட்சி முதல்
முழுப் படத்திலும்
முறுக்கேறிய உடம்போடு

பிசிறில்லாது
பிய்த்து உதறியிருப்பார்
கலை ஞானி !!
நடிப்பு என்பதை
நாவில் அன்றி
நாடியில் வைத்திருக்கிறாள்
நாளும் அவர்க்கு கலைவாணி !!

வசனம் என்பது பெருமளவில்
வகைப்படுத்துகிறது ஒரு படத்தை !!

தனித்து நிற்கும்
தரமான எழுத்தால்

தட்டுகின்றார் கிரேசி
தமிழ்ப் படத்திற்கு
முதல் இடத்தை !!

ஆர்ப்பாட்டங்களில் கொழுத்தும்
ஆங்கில நடிகர்களை இழுத்தும்

2002 படத்தை
2009 படம்

இயக்கம், இசை என
இதர துறைகளிலும்
இம்மியும் வெல்லவில்லை !!

இருப்பினும்
இந்தி உலகு

நம்மவர் பெருமையை
நாளும் சொல்லவில்லை !!

படம் முடிந்ததும்
படிந்தது மனதில் குறை !!
தமிழ்த் திரைக்கு அதுவே
தனிப் பெருங் கறை !!

”அம்மாவும் நீயே” தொடங்கி
ஐயிரண்டு வேடம் வரை

ஐயம் திரிபற
ஐம்பது ஆண்டுகளாய்

ஏது செய்யினும்
ஏதாவது ஓர் விதத்தில்

ஏற்றமுற வேண்டும் என
ஏங்கித் தவிக்கிறான் ஒருவன் !!
ஏனையோரைப் போல் அவனும்
“உன்னைப் போல் ஒருவன்” !!

அவனுக்கு
அவ் வழியில்

இன்றைய தலைமுறை
இளைய “தளபதிகள்”
இனி வரும் காலங்களில்

செய்யப் போவது யாது ?
விடைக்கு இன்றுவரை
விறைத்து நிற்கிறதென் காது !!

Labels: , , ,

2 Comments:

At 9/23/2009 8:36 AM , Blogger Ganesh Venkittu said...

The movie is Kambhakt Ishq
Slow like hell, tts pace is absolutely not brisk

To the tamil movie Pammal Sambhandham
It traces its root
To argue and say “hindi version is a flop”, the point is not moot.

Origin in math is 0,0
Origin’s anchor however is Tamil’s greatest Hero
Akshay kumar in Hindi movie is one big ZERO

To kamal’s acting, he is no match
He sure needs to come out of his “shady patch”

Dialogues in a movie are so fundamental
Yet in this movie, they are totally detrimental

Tamil dialogue writer Crazy Mohan stands tall
To lousy dialogues, KI Can trace its fall

In music or editing or direction, nothing stands out in the new one
2009 version could not beat 2002, the old one

At the end of the movie, one thing came to my mind
That’s what has been making tamil movies to stay behind

From “Kalathur kannamma” to “Dasavatharam”
And to present day “Unnai pol Oruvan”
Like the solitarily glowing star in the sky Dhruvan

One man is trying to achieve an elusive unwritten goal
Other actors around him seem to be digging coal…..

Hit movie or otherwise
He attempts something different
Success or failure, that is not his deterrent

What indelible marks will this generation of actors leave
That one thought makes my heart to heave

 
At 10/02/2009 6:32 PM , Blogger The Talkative Man said...

first time here...excellent and wonderful works but please dont waste on crap subjects like Picky Cheating!

 

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

Links to this post:

Create a Link

<< Home