Thursday, September 10, 2009

தொட்டனைத்தூறும் மணற்கேணி. .அது அமெரிக்க அதிபரின்
அதி முக்கிய உரை !!
அவையாக அவர்
அதற்கு தேர்ந்தெடுத்தது
அமெரிக்க பள்ளிச் சிறுவரை !!

பேச்சின் மையம்
மெச்சும் இவ் வையம் !!

முப்பால் எழுதியவன்
முன்னூற்றி தொண்ணூற்றொன்று முதல்
நானூறு வரை

நாவார நவின்ற
நாளும் பயன்தரு ”கல்வி” !!

தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஊடகம்
தொலைக்காட்சிப் பெட்டி !!

அனேக பள்ளிகளில்
அனைத்து சிறார்களும்
அமர்ந்தனர் அதன் முன்
அத்தேதியில் முட்டி !!

மதி தெரியா
மதியம் 12 மணிக்கு

அதிபர் உரை
அரங்கேறிய
ஆர்லிங்டன் பள்ளி அரங்கத்துள்

அனைவரிடத்தும்
அமைதியான மூச்சு !!
அழகுற ஆரம்பித்தது பேச்சு !!

செவிக்கு உணவாக
செறிய கருத்துக்களை
செவ்வனே ஓபாமா
செப்பினார் !!

கட்சி சாரா வண்ணம்
கச்சிதமாய் பேசி

வீணர்கள் வாயில்
வீணில் விழாது தப்பினார் !!

”நாளை நம்
நாடு முன்னேற
நாளும் உமக்கு வேண்டும்
நாடி நரம்புகளில் துடிப்பு !!
கைகொடுக்கும் அதற்கு படிப்பு !!

வேறு சிந்தனையை
வேரறுத்து
வேகமாய் முன்னேறுக !!

இட்டப்பட்ட பணியில்
இடம் பிடிக்க
இட்ட பணியிலின்று
இனிதே தேறுக !! “

இதுதான் அதன் சாரம் !!
இதற்கு அவர் எடுத்தது
இருபது மணித்துளி நேரம் !!

அன்றைய தேதியில் அவ்வுரை
அத்தியாவசியமா
அனாவசியமா என

அனேகர் கேட்கின்றனர்
அடித்து !!

அதை நீங்களே
அறுதியிடுங்கள்
அவ்வுரையைப் படித்து !!

அடியேன் எழுத விழைவது
அதைப் பற்றியல்ல !!
அதன் குறை நிறை சுற்றியல்ல !!

இவ்வுரை நடக்கும் முன்
இரண்டு நாட்களாய்

பள்ளி செல்லும் பிள்ளையுள்ள
பலரது வீட்டில்
பலமுறை அடித்தது தொலைபேசி !

அலம்பித் தள்ள முடியுமோ
அது தந்த தொல்லையை
விலை பேசி ?

அழைப்பு வந்த இடம்
கல்வித் திட்டத்தை
கட்டமைக்கும் துறையினின்று !!

அழைப்பவர் யார் என
அறிந்த பிறகு
அதனை எடுக்காது
அவமதிப்பது முறையுமன்று !!

”அதிபர் நிகழ்த்தவிருக்கிறார்
அழகான ஒரு உரை !!

அதனைப் பள்ளியில்
அருமையான உம் பிள்ளை
அமர்ந்து பார்ப்பதில்

முழுமனதாக உமக்கு
முதற்கண் சம்மதமில்லையேல்

முடிவாக அதனை
முன்னமே உரை ”!!

”எனக்கு இது
ஏற்புடையதில்லை என
எமக்கு எழுது !!

எங்கு படிக்கிறாரோ அங்கு
எங்கேனும்

உள் பக்கமாய்
உம் பிள்ளைகளை
உட்கார வைப்பர் அப்பொழுது !! “

இதுவே அவர்கள்
விடுத்த செய்தி !!
இருகண்ணும் விரிந்ததெனக்கு
இதைக் கேட்டதும் வியப்பெய்தி !!

அச் சலுகை கிரமமா?
அக்கிரமமா?

என சிந்தித்தே
என் முடி கொட்டியது !!

பலரை எதற்கிது என
பலமுறை கேட்டும்
பலத்த ஏமாற்றமே கிட்டியது !!

குடியரசுக் கட்சி
சனநாயக கட்சி என

கட்சி சார்ந்த பூசல்கள்....
தொட்டதற்கெல்லாம்
நீதித் துறை வாசல்கள்....

இவையன்றோ தீர்மானிக்கின்றன
இவ்வாறு வழங்கப்பெறும் சுதந்திரத்தை ?!

நானிலத்தார் இடவேண்டாமா
நாளை நம் சந்ததி

எக் கட்சியோடும் சேராது..
எவ் உரிமையையும் மீறாது..

தனித்து தரணியில்
தலையெடுக்க வேண்டுமெனும்
தலையாய உரத்தை ?

பேசுவது ஒரு நாட்டின்
மேதகு தலைவர் !!

குறுகிய கண்ணோட்டமும்
குற்ற மனமும் கொண்டோரே

தாம் குடியரசுக் கட்சி
தமக்கெதிர் சனநாயக கட்சி என

அருஞ்சுணங்கனாய்
அரசியல் பேசி அலைவர் !!

எடுத்த பணி
எப்பணியாயினும்
அப்பணிக்கு உன்னை
அர்ப்பணி

என...
எடுத்துச் சொன்னது
ஓபாமாவின் செவ் வாய் !!

ஒரு கட்சியை சார்ந்துவிட்டதால்
ஒவ்வாதார் அவர் என
ஒதுங்குபவர்க்கு

ஒருக்கால் இருக்கலாம்
ஜாதகத்தில் செவ்வாய் !!

ஆயிரத்து முன்னூற்று முப்பதில்
அவர்க்கு எந்தை வைக்கிறான்
அழகான ஓர் பதில் !!

எப்பொருள் யார்யார்வாய்க் கேட்பினும் அப்பொருள்
மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு !!

அதனைப் படிப்பதால்
அவர்க்கு வரட்டும் செறிவு !!

Labels: , , ,

1 Comments:

At 9/10/2009 9:37 AM , Blogger Ganesh Venkittu said...

It was an important message from the President
It was aimed at the Student

Education was the locus
Yes, that was the message’s focus

In ten verses titled “Education”
Poet thiruvalluvar had penned it nicely

Long before anyone
He had put together his thoughts on that topic wisely

The chosen medium of address was the television
The hope was to glue to it in each school, all student’s vision

At 12 noon
When you cannot quite clearly see the moon

Mr. Obama began his oration
In silence it was watched by the nation

Like a swelling tide
Yet, without leaning on one side

Obama spoke diligently
Pressed his case very gently

“ Oh students !
Understand your responsibility
Work to your true ability

Tommorow beckons !!
Thinking about that, today you should reckon

To land in the job of your choice
Let Sound education dictate your voice “

That in essence was the speech’s essence
To most students, it sure knocked some sense

Whether it was needed
Whether it was heeded

Whether it appealed to right Or to left
To the people to decide, let that be left

For this poetry, that is not the point to argue
To other things, our focus is long due

Two days in front of speech
Telephone in each student’s house, loudly screeched

It was from the education board
Instantly, it made each parent to be not bored

In the call, I was given a choice
By a crystal clear automated voice

“Your child has a choice, not to see this speech”

“ If that’s what would make you feel better
To the school, please send a letter “

Oh great nation !!
Divided along party lines
And the thought of paying hefty legal fines

This freedom comes about
That sows sorrow in my mind, let there be no doubt

Which sane parent could lament
That their child should not go
Just because the president is from opposite party
Could that make him a foe ?

The guy who spoke that day, he is the president
The speech that day, that also has a precedent

You may not regard him as a hero
Yet, he is neither a Zero

What case is there to refrain a student from going ?
What is this nation really doing ?

There is a saying in Indian Kingdom
To discern the truth in every thing, by whomsoever spoken, is wisdom.

 

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

Links to this post:

Create a Link

<< Home