Wednesday, January 28, 2009

அந்த 14 நொடிகள் . . . . .

நாள் இரண்டு முன்னம்
நடந்தது ஒரு சம்பவம் !!
அதனின்று தப்பித்தது
அடியேன் செய்த
அருந்தவம் !!

எழுதும் எனக்கு
இன்னமும் உதறுகிறது !!
நடந்ததை நினைக்க நினைக்க
நெஞ்சம் பதறுகிறது !!

கடல் வானில் அன்று
கரும் மேகம் !!
சாலையில் விரையும் வண்டியில்
120 கிமீ வேகம் !!

வலப் பக்க இருக்கையில்
வலக் கரம் பற்றியவள்
வழக்கொழிந்த கதை பேசியவாறு !!
பின் பக்கம் எனது
பிழையறியா பிஞ்சுகள்
Lilo & Stitch பார்த்தவாறு !!

நெரிசலில்லை சாலையில் !!
முனைந்தேன் நான்
முழு மூச்சாக வேலையில் !!

திடுமென வண்டியில்
திகைக்க வைக்கும் உதறல் !!
என்னவோ ஏதோவென
எல்லோரும் கதறல் !!

அதற்குள் வண்டி
அங்கும் இங்கும்
அலை பாய....
என்னவோ ஏதோவென்று
எல்லோரது எண்ணமும் மேய......

திருப்பும் விசை
திருப்பிய வழியில் திரும்பாது
திடுமென செயலிழக்க...
வண்டியை நிறுத்துவோம் எனும்
வடிவான என் எண்ணம்
வலுவிழக்க.....

நெற்றி நரம்பு புடைக்க..
நெஞ்சுக் குழியில் காற்று அடைக்க..

அவச நிலையில்
அனைவரது கண்ணும் விரிய...
அரங்கன் அல்லா என
அனைத்து தெய்வமும்
அடியேன் கண்ணில்
அதி விரைவாய் தெரிய..

நடப்பதும் அறியாது.....
நடக்கவிருப்பதும் தெரியாது...

ஒருவாறு வண்டியை
ஓரங் கட்டி...
விதியைத் திட்டி....

வண்டியினின்று இறங்கி
வலப் பக்கம் பார்த்தால்
பின்னம் பக்கத்தினின்று
பிய்ந்து பறந்திருக்கிறது
புத்தம் புதிய டயர் !!
Michellin அதன் பெயர் !!

உதவிக்கு AAA யை அழைத்து....
உபரியாக இருந்த
உதிரி டயரால் பிழைத்து....

வாடிய முகத்தோடு
வீடு வந்து சேர்ந்தோம் !!
நடந்ததை நினைந்தே
நாளெல்லாம் சோர்ந்தோம் !!

அன்று
அச் சம்பவம்
அவ் வேளையில்
அவ்விடத்தில்
அரங்கேறிய பிறகு
அடியேனுக்கு நடந்த
அனைத்தையும்
அறிவியலால் ஆய இயலும் !!
அது எதனால்
அரங்கேற்றப்பட்டது என்பதற்கு
அறிவியலில் உண்டோ பதிலும் ?!

நண்பர்களே !!
அவ்விதத்தில் எனக்கு நடந்ததும்
அனேகமாக ஒரு Big Bang !!
அல்லும் அது
அறிவியலைக் கொட்டும் Fang !!

பிரபஞ்சம் பிறந்தது அதனால்..
பிறப்பித்தது எதனால் ?
என...

அந் நிகழ்வின்
ஆதார காரணம்
அறிவியலில் இல்லை !!
விரியும் பிரபஞ்சம் என
விரிவுரையாற்றுவோரும்
விரைவில் காட்டுவார் பல்லை !!

மஞ்சள் துண்டு
பகுத்தறிவு என
அனைவரிடம் இன்று காண்கிறேன்
அழகாய்ப் பேசும் யுக்தி !!
அதற்கு அப்பாற்பட்டது
அனைத்தையும் ஆட்டுவிக்கும் ஓர்
சக்தி !!

எவரையும் இடிக்காது
எவ்வெலும்பையும் பொடிக்காது

அந்த 14 நொடியுள்
அச் சக்தியை நான்
அருகில் கண்டேன் !!
“நமக்கும் மேலே ஒருவனடா” எனும்
நாட்பட்ட வாக்கை
நினைத்துக் கொண்டேன் !!

Labels: , , , , ,

4 Comments:

At 2/04/2009 12:46 PM , Blogger Balaji S Rajan said...

What an experience! I have had this while going by motorcycle near Sriperumbudur while I was going to Ranipet. You called AA. I had to tell some other two wheeler guy who was passing by the road to send a puncture mechanic from Sriperumbudur. Two young boys came in a TVS 50, took my tyre and went away. I waited for some time and they came back with the tyre rectified. I gave them more than they wanted.

Right! As you said, only on such occasions man is reminded of something more than what he does not think normally.

Glad that nothing untoward happened.

Ithu thaan naama seiyara punniyam, periyavanga seinja punniyam and whole hearted blessings of good people. Please try to help some sick people, through parents at PGL or in-laws. I know you will be doing a lot. But some intuition in me wanted to convey this to you. Go out of the way and help a deserving sick person. You will be alright.

You have a great command over the language. Well written and hats off to you for narrating in such a beautiful way.

 
At 2/04/2009 2:01 PM , Blogger Ganesh Venkittu said...

Balaji - thanks....about the last paragraph -- all attributable to my manaseega guru "vaali"....

regarding your suggestion to help someone some way ------ When Subramanian (whose family used to work in our house for chores like fencing/yard work etc) died from a snake bite, he had no insurance coverage from the madras snake institute for whom he was capturing the snakes.....one idea that I had immediately was -- what if we take life insurance for this family and seed the first payment, and let them continue the rest of the money back policy..

I was 90% through towards implementing that during my last trip, when forces/facts that could not be written here in this medium just overwhelmed me that I had to give that idea up....

 
At 2/05/2009 11:35 AM , Blogger Viswa said...

Ganesh,

Though I gleaned thru the whole post in a hurry to know what happened, every word written added to the tension.

I am amazed at your vocabulary and command over tamil.. Who knows, like Chithi, you would be coming out with books in tamil soon!

Vichu.

 
At 2/05/2009 12:00 PM , Blogger Ganesh Venkittu said...

vichu - thanks

 

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

Links to this post:

Create a Link

<< Home