Tuesday, June 02, 2009

“அட்சர” சுத்தமாய் . . . . .

kavya shivashankar

அது....
அமெரிக்காவில்
அனேக வருடமாய் நடக்கும்
“அட்சரப்” போட்டி !!
அடிக்கொருதரம்
அனைத்து இந்திய பெற்றோரும்
அவரவரது வாரிசை
அமோகமாய் ஊக்குவிக்கின்றனர்
அதனை போட்டுக் காட்டி !!

அதன் பெயர்
National Spelling Bee !!
பல காலமாய் அது
பதின்மூன்று வயது சிறாருக்கு
புகழ் பரப்பும் தீ !!

கொடுக்கும் வார்த்தைக்கு
கூட்டுக எழுத்தை !!
கடைசி வார்த்தை வரை
கூட்டியது சரியாக இருப்பின்
நீட்டுக மாலைக்கு கழுத்தை !!

இதுவே அதன்
இன்றியமையாத விதி !!
இவ்விதியை பற்றி
இப்போட்டியில் வெற்றி வரின்
இமயமாய்க் குவியும் நிதி !!

அண்மைக் காலமாய்
அமெரிக்க வாழ் இந்தியர்
அதிகமாய் இப்போட்டியில்
அளப்பரிய வெற்றி ஈட்டுகின்றார் !
”நாமார்க்கும் குடியல்லோம்” என
நம் நாட்டின் சிறப்பை
நானிலத்தார்க்கு காட்டுகின்றார் !!

நம்மவர் வெற்றியால்
நமக்கு உண்டாகிறது
நாட்படா தாக்கம் !!
இருப்பினும் இருக்கிறது எனக்கு
இழையோடும் ஒரு ஏக்கம் !!

சொல்லவே முடியா பல
சொற்களில்
பலவாறு காண்கிறேன் நான்
பல மொழிகளின் கலப்பை !!

“குர்தா” எனும் நூலாடை
கேள்விப்படாத ஒரு
ஃபிரெஞ்சு பாலாடை

என...

போட்டி நடத்துபவர் கவனம்
போதும் போதுமென
போதும்
போட்டியாளரை வடி கட்ட !!
போட்டியாளர் முனைகின்றார்
போராட்டத்தின் ஊடே
வெற்றிக் கொடி கிட்ட !!

வார்த்தையின் மூலமென்ன ?
வழக்கத்தில் புகுந்த காலமென்ன ?

உயர்திணையா?
அஃறிணையா ?

எடுத்துக்காட்டாய் வார்த்தையை
ஏதோ வரியொன்றில்
எங்ஙனமேனும் பிரயோகியுங்கள் !!
வேறொரு உச்சரிப்புண்டெனில்
வேகமாய் அதனை
உபயோகியுங்கள் !!

இவ்வாறு பல கேள்வி தொடுத்து
நேர கால நியமங்களுக்கு
செவி மடுத்து

எட்டுகின்றார் விடையை !!
எட்டியை விடை
ஏற்புடையதாகாக்கால்
கட்டுகின்றார் நடையை !!

வருடா வருடம் போட்டிக்கு
வருவாரது திறன் கண்டு
வருகிறது திகைப்பு !!
அடித்துச் சொல்லலாம்
அவர் அடையும் வெற்றி
அன்னாரது அகைப்பு !!

ஆயினும் அவ் வெற்றியால்
ஆய பயனென் ?

ஒரு வார்த்தையால்
ஒருவர் புலமையை
ஓர்தல் முறையோ ?

ஒரு சொல்லை
ஒழுங்காய்ச் சொன்னால்
ஒளிர் என்றோ

ஒழுங்கில்லையேல்
ஒதுங்கு என்றோ
கூறல் நிறையோ ?

தடுமாற்றம் தரும் ஒரு சொல்
தரப்படுவதில்லை மற்றவருக்கு !
அவரும் அதனை
அழகுற சொல்லியிருப்பாரா எனும்
அவ் ஏக்கம் அமையாதோ
அவ்வார்த்தையை உற்றவருக்கு ?

எடுத்தேன் கவிழ்த்தேன் என
எப்புலமையை இப்போட்டி
என்னணம் இறுதி செய்கிறது ?!

எப் பிணக்குமின்றி
எழுத்தைக் கூட்டுவேன்
எங்கதனை பிரயோகிக்கலாம் என
எடுத்துக் காட்டுவேன்

எனும் ஒரு புலமையால்
எத்துணை நாள்
எவ் இலக்கை நோக்கி
எவ் அம்பை எய்கிறது ?

பங்கேற்பாரை
பல ”தனி மனித” குழுவாய்
பகுத்து
பல வார்த்தைகளை
பக்கம் பக்கமாக தொகுத்து

சரி சமமாய்
சம காலத்தில்
ஒவ்வொரு வார்த்தையாய்
ஒவ்வொருவருக்கும்
ஒலி வடிவில் கொடுத்து

அவரவர்
அதனதன்
”அட்சர” அளவினை
காகிதத் தாளில் குறிக்க

பதிவான
பதில்களை நிறையிட்டு
குறைகளை முறையிட்டு

முன்னே வருபவர்
முன்னிறுத்தப் படலாமே
முதல்வன் எனும் பட்டத்தில் !!
முரணிருக்கிறதா என் திட்டத்தில் ?

Labels: , ,

1 Comments:

At 6/02/2009 2:18 PM , Blogger Ganesh Venkittu said...

It’s a contest that happens in america every year
Its something that is close to Indians near and dear

Its called “National spelling Bee”
Oh, thy 13 year old
Its fire for Thee !!

Spell the word that is given
You shall be remembered upto heaven

Cast your spell
Should you spell

Thou shall be titled “First”
That’s the Gist
There goes the winner’s fist

for some years now
don’t ask me how

indians are coming first in this
Still I can say it’s a hit or miss

Should our boys win
Theres tremendous delight
Yet, I wish to shed some light

On most words
To the most part

I am seeing “foreign origin”
That’s much to my chagrin

Kurta was asked
A French word for Cheese was asked

The contest providers intention
Is to filter the contestant
The contestant thrives all along
For first place contention

What is the etymology ?
What is the usage?
Noun or pronoun ?

Questions fly around
Joy or sad, it goes round by round

Needless to say
Contestants skill are mind boggling
The viewers are prevented from
Channel toggling….

Oh, what is the use ?
Other than saying
“I could spell any word”
What is the muse ?

Based On results of one word
Title providers are saying
Sit aside Or step aside

Oh, dear men
On one word
Can you assess skill ?
Is it not too much of a kill ?

When one stumbles on
That word is not passed on

The word's life is one contestant
churns our intestine, at every instant

Idea number one, here it comes
should it give you heartburn, please take tums...

Assign each person as a One man group
I can tell you, they are a formidable troop....

they are a bunch of eager nerds
you better Organize your words

Pu them in one big question paper
Set aside a specific duration
Let it watch, thy whole nation

Let each one write their spelling on paper
It’s a small task, its like a caper

Tabulate the result, announce the winner
Eliminate the runner

Go this way, until the contestant group is thinner
And pick the final winner

Is there something wrong with this plan?
If so, speak up my dear man !!

 

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

Links to this post:

Create a Link

<< Home